top of page

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Условия за ползване („Общи условия “) на услугите на "Крипторолла" ЕООД

-ЧЗВ

-Политика на Поверителност

 

Последна актуализация: 04 ноември 2022г.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“) преди да използвате уебсайта http://www.CryptoRolla.com, управляван от CryptoRolla („нас“, „ние“ или „нашият“).

 

Вашият достъп до и използване на Услугите ни зависи от приемането и спазването на тези Условия. Те се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугите на CryptoRolla.

 

Чрез достъпа или използването на Услугите вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава няма да може да се възползвате от Услугите.

 

Трябва да имате поне осемнадесет (18) години, за да използвате този уебсайт и/или която и да е от нашите Услуги. Като използвате този уебсайт и/или нашите Услуги, вие гарантирате и заявявате, че имате навършени осемнадесет (18) години.

 

Услуги, които предоставяме

Ние действаме като ваш търговски агент и като се съгласявате с нашите правила и условия, вие ни давате разрешение да действаме от ваше име и да изпълним вашата поръчка за покупка или продажба на биткойн („BTC“) и/или друга криптовалута.

 

Ние купуваме криптовалута от ваше име и я изпращаме на адреса на портфейла, който ни предоставяте по време на поръчката („Покупка“). „Адресът на портфейла“ е идентификатор от буквено-цифрови знаци, който представлява дестинацията, до която се доставят криптовалутите при получаване на плащане. Например, адресът на портфейла за BTC е низ от 26 до 35 буквено-цифрови знака, започващ с числото 1, 3 или bc1.

 

Ние продаваме криптовалута от ваше име в замяна на фиатни пари (ЕВРО, Лева или други фиатни валути, които могат да бъдат актуализирани от време на време и ги изпращаме на банковата сметка, която ни предоставяте по време на поръчката („продавам“).

 

- Ние контролираме и разполагаме с вашите средства и/или вашите активи САМО по време на покупката или продажбата.

 

- Ние НЕ предоставяме портфейли, нито хостваме портфейли или сме попечители на средства или криптовалута.

 

- Поръчките чрез нас са еднократни транзакции и се изпълняват индивидуално.

Риск / Без инвестиционен съвет

Правният статут на криптовалутите (включително криптографски монети, токени и цифрови активи) остава несигурен в много страни и юрисдикции по света. Такива криптовалути може да са законово забранени в определени държави или юрисдикции, или да подлежат на специфични рестрикции и ограничения, спазването на които вие носите изцяло на свой риск и за своя сметка. Ние не заемаме позиция относно правния статут на която и да е криптовалута.

 

Освен това няма юридическо лице, което да контролира и регулира криптовалутите. По-скоро криптовалутите разчитат на децентрализирана блокчейн технология за защита на активите и техните движения. В случай на криза няма организация, която да защити пазара на криптовалутите, за да минимизира вашите загуби.

 

Криптовалутите също ви излагат на оперативни рискове, включително когато може да понесете загуби поради повреда на хардуер, софтуер и интернет връзки.

 

Ваша отговорност е да предприемете свои собствени разследвания и запитвания и да се уверите в правния статут на криптовалутата. Вие потвърждавате и се съгласявате, че използвате криптовалути чрез Услугите на CryptoRolla на свой собствен риск.

 

Вие потвърждавате и приемате, че:

 

- Разбирате рисковете, свързани с дигиталните валути;

- Вие носите отговорност да защитите своята дигитална валута, портфейл, компютър, хардуерен портфейл, адрес и лични данни срещу кражба, измама или незаконна дейност;

 

- Всички сключени сделки са необратими;

 

- Имали сте възможност да получите независим правен и финансов съвет относно рисковете, свързани със закупуването на цифрови активи;

 

- Търговията с дигитални валути включва риск, особено поради голямата волатилността на цените.

 

Горното е неизчерпателен списък на рисковете, свързани с покупката и продажбата на криптовалути.

 

 

Вашите задължения

Допустимост и съответствие. Вие се съгласявате и декларирате, че имате законовите правомощия да сключите Споразумението, че ще използвате сайта и Услугите в съответствие с нашите Условия за ползване и ще изпълнявате изцяло всички свои задължения.

 

 

Вие се съгласявате и заявявате, че използването на Услугите от Ваша страна ще бъде в съответствие с всички закони, които са приложими за Вас въз основа на Вашата юрисдикция, и че няма да използвате Услугите за престъпни или незаконни дейности.

 

 

Вие се съгласявате и декларирате, че ще използвате Услугите само за себе си, а не от името на трета страна.

 

Вие се съгласявате и декларирате, че всички фиатни пари и/или криптовалути, които използвате във връзка с Услугите, принадлежат на вас и са извлечени от законни източници.

Регламенти за борба с изпирането на пари (AML) и за борба с финансирането на тероризма (CTF). Като част от глобалната инициатива за борба с финансовите престъпления, по-специално с изпирането на пари (ML) и финансирането на тероризма (TF), които включват прилагане на мерки за надлежна проверка на клиента (CDD).

 

Това означава, че сме длъжни да знаем кои са нашите клиенти и изпълняваме това изискване, като изискваме информация от вас, включително лична информация, за да удостоверим и потвърдим самоличността ви.

 

Такава информация може да включва вашето пълно име, домашен адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, държава на пребиваване, националност, издаден от правителството документ за самоличност, данъчен идентификационен номер, информация за банкова сметка, видео връзка на живо, целта на транзакцията и източника на вашите средства, „KYC документи“.

 

Естеството и обхватът на исканата от нас информация може да се различава в зависимост от нашата политика за оценка на риска. В някои случаи може да се свържем с вас, за да получим допълнителни KYC документи и няма да можем да обработим вашата поръчка, докато исканата информация не бъде предоставена своевременно и по начин, който ни удоволетворява.

 

Вие потвърждавате, че цялата информация, която ни предоставяте, е точна и пълна и се съгласявате да ни информирате, ако предоставената информация се промени.

 

Вие се съгласявате със събирането на информацията и ни разрешавате да поддържаме записи на тази информация, които ще се съхраняват в съответствие с приложимите закони за защита на данните. За повече подробности, моля, прочетете нашата Политика на Поверителност.

 

Вие също така ни упълномощавате да правим запитвания, директно или чрез трети страни, които считаме за необходими, за да потвърдим вашата самоличност. Когато извършваме тези запитвания, вие потвърждавате и се съгласявате, че вашата лична информация може да бъде разкрита на агенции за кредитни справки, предотвратяване на измами или финансови престъпления.

 

Собственост на адреса на портфейла. Ние нямаме видимост за това кой притежава адреса на портфейла – просто така работи блокчейнът.

 

Като такъв, вие се съгласявате и заявявате, че ни предоставяте адрес на портфейл, който е изключителна ваша собственост и е под ваш единствен и пълен контрол за целите на изпълнение на транзакция (номиниран адрес на портфейл).

 

Вие потвърждавате, че след като изпратим криптовалута до номинирания адрес на портфейла, който сте ни предоставили, това действие е необратимо (поради неизменния характер на криптовалутата) без съгласието и активното участие на третата страна, която действително притежава или контролира номинирания адрес на портфейла.

 

Вие потвърждавате, че ако вашият портфейл е на борса/трета страна, тогава техните условия за използване ще уреждат как и кога криптовалутата ще бъде прехвърлена към вашия номиниран адрес на портфейла. Ние не носим отговорност, ако борсата реши да забави, отмени, отхвърли, анулира, спре или по някаква друга причина да предотврати прехвърлянето на криптовалутата към вас.

 

Без отговорност за грешки. Вие се съгласявате и заявявате, че носите цялата отговорност и че ние няма да носим отговорност за грешки по отношение на инструкциите, които ни предоставяте, включително неточен, неправилен и/или непълен адрес на портфейл и/или информация за банкова сметка.

 

Безопасност и сигурност. Вие се съгласявате и заявявате, че не носим отговорност за щети, загуби или прекъсвания, причинени от компютърни вируси или друг злонамерен код, който може да засегне вашия компютър или друго оборудване, всякакъв фишинг, подправяне или други атаки. Ние съветваме редовното използване на реномиран и лесно достъпен софтуер за скрининг и предотвратяване на зловредните атаки. Трябва също така да сте наясно, че уебсайтовете, SMS и имейл услугите са уязвими на фалшифициране и фишинг атаки и трябва да внимавате при преглеждането на съобщения, за които се твърди, че идват от нас или са свързани по някакъв начин с нас.

 

Вие се съгласявате и заявявате, че предприемате всички разумни стъпки, за да защитите вашата криптовалута, портфейл, акаунт, компютър, софтуер, банкова сметка, адрес и лични данни срещу кражба, измама, хакване или всякаква престъпна или незаконна дейност.

 

Обезщетение. Вие се съгласявате да пазите, защитавате, обезщетявате и предпазвате нас (и всички наши служители, директори, агенти, свързани субекти и услуги на трети страни) от всякакви претенции, искания, разходи, разноски, загуби, задължения и щети, произтичащи от всякакви нарушения от ваша страна на условията на Споразумението, включително всяко измамно, небрежно или безразсъдно действие, пропуск или злоупотреба от ваша страна със сайта и/или услугите ни.

 

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИЕ МОЖЕМ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ ДА ОТКАЖЕМ ВСЯКА ПОРЪЧКА ИЛИ ТРАНЗАКЦИЯ, ПОДАДЕНА ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ НИ, ДА НАЛОЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ СУМАТА НА ТРАНЗАКЦИЯТА ИЛИ ДА НАЛОЖИМ ДРУГИ УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ.

Поверителност

При използването на уебсайта можете да ни предоставите лична информация. Като използвате Услугите ни, вие ни давате съгласие да събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме такава лична информация в съответствие с нашата Политика на Поверителност на адрес - https://www.cryptorolla.com/privacy-policy.

Ние събираме лична информация за вас, за да улесним придобиването и/или освобождаването на криптовалута като ваш агент и за целите, посочени в нашата политика за поверителност.

 

Не сте длъжни да ни предоставяте вашата лична информация, но ако не го направите, може да не сме в състояние да ви предоставим някои или всички наши Услуги.

 

Можем да разкрием вашата лична информация на трети страни, които ни помагат да предоставяме нашите Услуги (включително доставчици на ИТ технологии, комуникационни доставчици и други) или както се изисква от закона. Може също така да разкрием вашата лична информация на получатели, които се намират извън България, включително на доставчик на Услуги, който ни помага да изпълним задълженията си по отношение на законите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

 

Нашата Политика на Поверителност обяснява:

- как съхраняваме и използваме, как можете да получите достъп и да коригирате вашата лична информация;

- как можете да подадете жалба относно обработката на вашата лична информация; 

- как ще се справим с всяка жалба.

 

Моля, щракнете върху тази връзка, за да видите нашата Политика на Поверителност.

Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт няма да съдържа връзки, реклами (Ads) към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или пряко контролирани от CryptoRolla.

 

CryptoRolla няма контрол върху външните връзки и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Вие освен това потвърждавате и се съгласявате, че CryptoRolla няма да носи отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове.

 

Горещо ви съветваме да прочетете условията и правилата за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате. CryptoRolla ще комуникира само чрез социалните контакти, посочени в общите правила и условия.

 

Общи ограничения

Когато използвате уебсайта, не трябва да:

 

- Предоставяте неточна или непълна информация;

 

- Нарушавате приложимите закони или използвате уебсайта за цели, които са незаконни;

 

- Разпространявате вируси, шпионски софтуер, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да повредят работата на компютърен хардуер или софтуер;

 

- Да събира или съхранява данни за други потребители на уебсайта;

 

- Участвате в каквото и да е друго поведение, което възпрепятства друго лице да използва уебсайта.

 

Не трябва да използвате този уебсайт или Услугите по начин, който причинява или може да причини щети на уебсайта, нашите Услуги или бизнеса на CryptoRolla, включително предприемане на каквото и да е действие или бездействие, което причинява, или може да причини прекъсване или увреждане на наличност или достъпност на уебсайта или нашите услуги; всяко действие или бездействие, което е незаконосъобразно, незаконно, измамно или вредно, независимо дали умишлено или по непредпазливост, включително, но не се ограничава само до пране на пари, корупция, незаконно тайно споразумение, тероризъм или всякакъв друг вид незаконна дейност от всякакъв тип.

Ограничение на отговорността и обезщетение


Отказ от гаранции. САЙТЪТ И УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“, И НИЕ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ, И ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА.

 

Ограничаване на отговорността. ОСВЕН КОГАТО СЕ ИЗИСКВА ДРУГО ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ (ИЛИ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ, СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ) НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЯКО, НЕПРЯКО, СПЕЦИАЛНО, НАКАЗАТЕЛНО, СЛУЧАЙНО ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЕ ИЛИ ЗАГУБА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И/ИЛИ УСЛУГИТЕ.

 

БЕЗ ДЕРОГИРАНЕ НА НЯКАКВИ ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ В СПОРАЗУМЕНИЕТО И В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НАШАТА (ИЛИ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ, СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ) ОБЩА ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И/ИЛИ УСЛУГИТЕ НИ ПРЕВИШАВА ОБЩАТА СУМА НА ТАКСИТЕ, ПЛАТЕНИ ОТ ВАС ЗА КОНКРЕТНАТА УСЛУГА, КОЯТО Е ПРЕДМЕТ НА ИСКА ИЛИ ПРИЧИНА ЗА ИСК.

 

Вие потвърждавате и се съгласявате, че не можете да предявявате иск или основание за иск за нарушение на Споразумението повече от една (1) година след възникването на такъв иск или основание за иск.

 

Вие освен това потвърждавате и се съгласявате, че ограничаването на отговорността е съществено и съгласувано разпределение на риска, представляващо отчасти възнаграждението за Услугите ни към вас.

 

Обезщетение. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате нас (и всички наши служители, директори, агенти, свързани субекти и услуги на трети страни) от всякакви претенции, искания, разходи, разноски, загуби, задължения и щети, произтичащи от всякакви нарушения от ваша страна на условията на Споразумението, включително всяко измамно, небрежно или безразсъдно действие, пропуск или злоупотреба от ваша страна със сайта и/или Услугите.

Приложимо право

Настоящите Правила и Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на република България, без да се вземат предвид стълкновителни разпоредби. Нашата невъзможност да наложим някое право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба от настоящите Правила и Условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия ще останат в сила. Тези условия съставляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и отменят и заменят всички предишни споразумения, които може да имаме между нас по отношение на Услугите ни.

 

Промени

На сайта може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на сайта по всяко време, без предварително известие.

 

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашите Услуги, след като тези ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугите ни.

 

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Правила и Условия, моля, свържете се с нас на: http://www.cryptorolla.com/contact

bottom of page