top of page

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика на поверителност на "Крипторолла" ЕООД

-ЧЗВ

-Правила и условия

Дата на влизане в сила: 23 септември 2021г.

 

CryptoRolla („нас“, „ние“ или „наш“) управлява уебсайта http://www.CryptoRolla.com („Услугата“).

 

Тази страница ви информира за нашите правила относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашите Услуги и изборите, които сте асоциирали с тези данни.

 

Ние използваме вашите данни, за да предоставяме и подобряваме Услугите си. Използвайки нашите Услуги, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в тази Политика на поверителност, термините които се използват имат същите значения като в нашите Общи условия, достъпни от https://www.cryptorolla.com/terms

Събиране и използване на информация

 

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да ви предоставим и подобрим нашите услуги.

 

Видове данни:

 

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка или идентифициране с вас („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Имейл адрес;

 • Пълно име;

 • Телефонен номер;

 • Адрес, щат, провинция, пощенски код, град;

 • Дата на раждане;

 • Националност;

 • ID на портфейла за криптовалута, адрес, съдържание и транзакции;

 • Номер на мобилен телефон;

 • Копия или подробности от документи за самоличност;

 • Целта на вашите транзакции с криптовалута и източник на средства;

 • Финансова информация (като данни за вашата банкова сметка и извлечения);

 • Бисквитки и данни за употреба.

 • Лична идентификационна информация: пълно име, дата на раждане, възраст, националност, държава на пребиваване, пол, подпис, сметки за комунални услуги, снимки, телефонен номер, домашен адрес, щат, провинция, пощенски код, град, имейл адрес;
   

 • Официална идентификационна информация: издадена от правителството идентификация като паспорт, шофьорска книжка, национална идентификационна карта със снимка, данъчен идентификационен номер, национален осигурителен номер, социалноосигурителен номер и/или всякаква друга информация, считана за необходима за спазване на нашите законови задължения по отношение за борбата с прането на пари (AML) и закони и процедури за борба с финансирането на тероризма (CTF);
   

 • Финансова информация: подробности за вашата банкова сметка и банкови извлечения;
   

 • Информация за транзакцията: адрес на портфейла за криптовалутата;
   

 • Кореспонденция: анкетни отговори, информация предоставена на нашия екип за поддръжка или изследвания.

 

Чувствителна информация

Може също така да събираме чувствителна информация за вас, ако ни дадете съгласието си за това и информацията е разумно необходима за една или повече от нашите функции или дейности, когато е разрешено по друг начин или изисквано от закона.

 

Видовете чувствителна информация, която събираме и съхраняваме за вас, зависи от отношенията ви с нас. Примери за чувствителна информация, която събираме и съхраняваме, включват биометрични данни или информация за вашия расов или етнически произход, която е видна от документите за самоличност.

 

Когато събираме чувствителна информация, ще я обработваме само:

 • За изпълнение на договор с вас или за извършване на нашата дейност във връзка с този договор;

 • Когато имаме легитимен интерес и няма възражения от ваша страна;

 • В съответствие със законово задължение;

 • Когато имаме вашето съгласие.

 

Данни за използване

 

Може също така да събираме информация за това как Услугите ни са достъпни и използвани („Данни за използване“). Тези данни за използване може да включват информация като адреса на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часът и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

 

Данни за проследяване и бисквитки

 

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в на нашия сайт и да съхраняваме определена информация.

 

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайта и се съхраняват на вашето устройство. Използваните също технологии за проследяване са маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на нашите услуги.

 

Можете да настроите браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога да се изпращат бисквитки. Въпреки това, ако не приемате бисквитките, може да не можете да използвате някои части от нашите Услуги.

Примери за бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки. Ние използваме сесийни бисквитки, за да управляваме нашите услуги;

 • Бисквитки за предпочитания. Ние използваме предпочитани бисквитки, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки;

 • Бисквитки за сигурност. Ние използваме бисквитки за сигурност предназначени за сигурност и контрол на връзката.

 

Използване на данни

На първо място, ние използваме вашата лична информация, за да обработваме вашите поръчки и транзакции, да управляваме отношенията си с вас и нашия уебсайт.

 

Личната информация, която събираме, може също да се използва за следните цели: 

За да комуникираме с вас: 

 

Това може да включва:

 • предоставяне на информация, която сте поискали от нас или информация, която трябва да ви изпратим;

 • оперативни комуникации като промени в нашите уебсайтове и услуги, актуализации на сигурността или помощ при използване на нашия уебсайт и услуги;

 • да ви помолим за обратна връзка или да участвате във всяко изследване, което провеждаме (за което може да ангажираме трета страна за съдействие).

 

За маркетингова инициатива

 

Това може да включва:

 • маркетингови комуникации (за cryptorolla.com или друг продукт, услуга или информация, от които смятаме, че може да се интересувате) чрез всякаква среда, включително имейл, SMS, телефон или други приложения за изпращане на съобщения (въпреки че винаги ще ви позволим да се отпишете от такива маркетингови или промоционални съобщения).

За да ви защитим: За да можем да открием и предотвратим всяка измамна или злонамерена дейност и да се уверим, че всеки използва нашия уебсайт и Услуги честно и в съответствие с нашите Правила и Условия. ‍

За да ви помогнем: Това може да включва съдействие при разрешаването на проблеми и въпроси, свързани с уебсайта или услугите ни, независимо дали чрез имейл, поддръжка в някое от приложенията ни за комуникация, чата на уебсайта ни или по друг начин.

За да подобрим нашия уебсайт, услуги и да разработим нови: Например чрез проследяване и наблюдение на използването на нашия уебсайт и услуги от ваша страна, за да можем да продължим да ги подобряваме или чрез извършване на технически анализ на нашия уебсайт и услуги, за да можем да оптимизираме вашето потребителско посещение и работа на уебсайта. 

За анализиране, обобщаване и докладване: Можем да използваме вашата лична информация (независимо дали е получена директно или от трети страни), за да произвеждаме обобщени и анонимизирани анализи и отчети, които можем да споделяме публично или с трети страни. 

За спазване на правни задължения: Когато смятаме, че е необходимо да спазваме нашите законови задължения, включително съгласно законите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма или за разследване, предотвратяване, предприемане на действия по отношение на предполагаеми незаконни дейности, потенциални заплахи за безопасността на всяко лице или нарушения на Правилата и Условията на нашия уебсайт или нашата Политика на Поверителност.

За вземане на решения във връзка с използването на нашия уебсайт и услуги от ваша страна: Може да използваме вашия IP адрес, за да определим от коя държава сте и въз основа на такъв IP адрес да вземем решение дали да ви позволим достъп до нашия уебсайт и/или нашите услуги. Може също да използваме автоматизирани процеси, за да идентифицираме измами или фалшиви данни сред имейлите.

Как събираме вашата лична информация

Обикновено ще събираме вашата лична информация директно от вас, като например по телефон, стандартен формуляр, писмо, имейл или като посетите нашия уебсайт.

 

Може също така да събираме вашата лична информация от свързано лице или от трета страна, или публично достъпен източник, когато е неразумно или непрактично да събираме личната информация директно от вас или ако е необходимо, за да изпълним нашите законови задължения. Например, може да събираме информация за опознаване на клиента(KYC) или информация против пране на пари(AML) за вас от нашите доставчици на услуги за проверка на самоличността. Също така често събираме вашето име, адрес, доказателство за адрес и дата на раждане от нашите доставчици на услуги за проверка на самоличността.

 

Може да има случаи, когато получаваме непоискана лична информация за вас. В такива случаи, освен ако не е разумно необходимо за една или повече от нашите функции или дейности, или по друг начин ни е разрешено или изисквано от закона да го запазим, ние ще го деидентифицираме или унищожим веднага щом това е разумно осъществимо, при условие че е законно и разумно да го направим.

 

Ако не събираме вашите лични данни, може да не сме в състояние да ви предоставим всички наши услуги.

 

 

Трансфер на данни

Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена към — и поддържана на — компютри, разположени извън вашия щат, провинция, страна или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните може да се различават от тези във вашата юрисдикция.

 

Ако се намирате извън България и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните Ви, включително Личните данни в България и ги обработваме там.

 

Вашето съгласие с тази Политика на Поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява вашето съгласие с това прехвърляне.

CryptoRolla ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират сигурно и в съответствие с тази Политика на Поверителност и няма да се извърши прехвърляне на вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са налице адекватен контрол и причина, включително сигурността на вашите данни и друга лична информация.

 

Разкриване на данни

 

Правни изисквания

Понякога може да предоставим вашата лична информация на доверени трети страни, включително за предоставяне на всички функции, които предлагаме чрез нашия уебсайт. Ние не предоставяме лична информация на клиентите на трети страни за маркетинг, въпреки това, някои клиенти може да получат маркетингови материали от нас, свързани с активи, които те притежават в момента, които са притежавали преди или от които се интересуват. Трети страни, с които може да споделим вашата лична информация, включват:

 • наши свързани лица;

 • доставчици/трети страни, които ни помагат при изпълнението на нашите функции и дейности като проверка на самоличността, доставчици на ликвидност, обслужване на клиенти, доставчици на ИТ и електронни маркетингови услуги;

 • финансови институции за платежни услуги;

 • страни, на които сте поискали да разкрием лична информация;

 • държавни, регулаторни или правоприлагащи органи.  

Когато информацията се споделя с тези трети страни, ние ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че третите страни спазват поверителния характер на тази информация и им е забранено да използват цялата или част от тази информация извън необходимото, за да ни помогнат.

CryptoRolla може да разкрие вашите лични данни с добросъвестното убеждение, че такова действие е необходимо за:

Разкриване пред правоприлагащите или правителствени агенции

Освен ако не се изисква друго от закона, ние изискваме заповед за претърсване (или еквивалент) за всички искания за лична информация от правоприлагащи или правителствени агенции. Когато това е разрешено от закона, ние ще се опитаме да дадем предварително известие на нашите клиенти, чиито данни са поискани от което и да е правителство или правоприлагаща агенция. Ако не сме в състояние да предоставим предварително известие, тогава ще се постараем да го уведомим възможно най-скоро.  

Възможно е да не ви уведомим, ако е забранено от закона и при определени изключителни обстоятелства по наше усмотрение, като спешни случаи, когато известието може да доведе до опасност или лична вреда, или когато известието би било контрапродуктивно.

Разкриване на деидентифицирана информация

Можем да споделяме обобщена или деидентифицирана информация с трети страни за изследователски, маркетингови, аналитични и други цели, при условие че тази информация не идентифицира определени лица.

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване през интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме тяхната абсолютна сигурност.

 

Доставчици на услуги

 

Може да наемаме компании и физически лица на трети страни, за да улесним нашите Услуги („Доставчици на услуги“), да предоставим Услугата от наше име, да изпълним услуги, свързани с Услугите, които предлагаме или да ни помогнат да анализираме как се използват Услугите ни.

 

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само, за да изпълняват тези задачи от наше име и са задължени да не ги разкриват или използват за други цели.

 

Връзки към други сайтове

 

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Горещо ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

 

Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

 

Поверителност за децата

 

Нашата услуга не е насочена към лица под 18 години („Деца“).

 

Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 18-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и знаете, че вашите деца са ни предоставили Лични Данни, моля, свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали лични данни от деца без удостоверяване на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашата система.

 

Вашите права

CryptoRolla LTD има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, промените, изтриете или ограничите използването на вашите лични данни.

Винаги, когато е необходимо, можете да актуализирате вашите лични данни. Моля, свържете се с нас, за да направим необходимите промени.

Ако желаете да бъдете информирани какви лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашата система, моля свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате право:

 • за достъп и получаване на копие от личните данни, които съхраняваме за вас;

 • за коригиране на лични данни, съхранявани за вас, които са неточни;

 • да поискате изтриване на личните данни, съхранявани за вас.Имате право на преносимост на данните за информацията, която предоставяте на CryptoRolla LTD. Можете да поискате да получите копие от вашите Лични Данни в често използван електронен формат, за да можете да ги управлявате и премествате.
Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива заявки.

Оплаквания

Ако смятате, че не сме се справили с вашата лична информация по начин, който е в съответствие със Законите на Поверителност или тази Политика на Поверителност, моля, уведомете ни, като изпратите имейл на info@cryptorolla.com, за да можем правилно да разгледаме и разрешим вашите притеснения. Ние приемаме сериозно всяка жалба за поверителност. Ако направите оплакване, ние ще прегледаме и проучим вашия сигнал и ще се свържем с вас своевременно и ефективно.

Промени в тази Политика на Поверителност

Може да актуализираме нашата Политика на Поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всякакви промени като публикуваме новата Политика на Поверителност на тази страница.

 

Ще ви уведомим чрез имейл и/или ясно известие на нашият уеб сайт, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „датата на влизане в сила“ в горната част на тази Политика на Поверителност.

 

Съветваме ви периодично да преглеждате тази Политика на Поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика на Поверителност ще бъдат считани за валидни и влизат в сила, когато бъдат публикувани на тази страница.

 

 

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика на Поверителност, моля свържете се с нас:

 
 
 
 
bottom of page