top of page

Политика срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма(AML)

CryptoRolla LTD е задължен от българското законодателство да предприеме стъпки, за да гарантира, че не участва в подпомагането на изпирането на пари или финансирането на тероризма.

Въведени са различни мерки за AML, предназначени да формулират нашия ангажимент за откриване, предотвратяване и докладване на опити за използване на нашите услуги за пране на пари, за финансиране на незаконни дейности като тероризъм и трафик на наркотици или за извършване на измами.

Следва списък на някои от тези мерки:

  • Процедури за идентификация и проверка на клиента – имаме адекватен контрол и процедури, за да гарантираме, че знаем с кого извършваме бизнес, обикновено наричан Опознай Своя Клиент (KYC), включително мерки за подобрена надлежна проверка (EDD) за клиенти, считани за рискови, за пример Политически Експонирани Лица (PEPs).

  • Водене на записи – поддържаме и пазим подходящи данни за законово определени периоди;

  • CryptoRolla LTD се задължава да докладва всяка подозрителна дейност на съответните органи.

bottom of page